home
HOME  » ALGEMENE INFO JEUGD  » Jongeren Sociale Kaart  » Verblijven

CAW Sonar afdeling Opvang en Woontraining 

Adres: Henisstraat 84
             3700 Tongeren
Telefoon: 089/57.31.02
Fax.:
E-mail en website: owt@cawsonar.be    www.cawsonar.be
Contactpersoon: Geert Van Den Berghe
 
Dienstverlening:
Het team Opvang en Woontraining biedt tijdelijke huisvesting en begeleiding aan:
 
Jongeren, vrouwen, eventueel met kinderen, mannen.
 
Opvang en Woontraining richt zich tot mensen die geen woonst hebben of in eenonzekere woonsituatie verkeren. De oorzaken hiervan liggenmeestal op verschillende vlakken, zoals sociaal-administratieve moeilijkheden, financiële problemen,gebrek aan tewerkstelling of zinvolle dagbesteding en persoonlijkeof relationele moeilijkheden.
 
De doelstelling van het tijdelijke verblijf is de bewoners de nodige vaardigheden bij te brengen en hun zelfstandigheid te vergroten zodat zij na hun verblijf terug op eigen benen kunnen staan.Alle cliënten verblijven op individuele studio’s en worden daar individueel begeleid.
 
Bij de start van elke begeleiding wordt een individueel begeleidingsplan uitgewerkt. Hierin worden de werkpunten van de begeleiding tussen cliënt en hulpverlener afgesproken. De begeleiding verloopt op maat van de cliënt en vertrekt vanuit de eigen sterke punten en mogelijkheden van iedere cliënt.
 
In het studiowonen wordt zo dicht mogelijk een gewone huisvestingssituatie benadert. Eventuele woonhandicaps die van daaruit aan het licht komen, worden door de begeleiding, samen met de cliënt, aangepakt.
 
Voor het residentiële aanbod wordt de protocol-dagprijs gevraagd. Wanneer de bewoner over onvoldoende inkomsten beschikt, wordt het bevoegde OCMW aangesproken.
 
De medewerkers van Opvang en Woontraining zijn alle werkdagen bereikbaar van 9.00 u. tot 12.00 op het nummer

Dagcentrum De Poort 

Adres: Rode Kruislaan 31
             3700 Tongeren
Telefoon: 012/39.11.62
Fax.: 012/39.11.62
E-mail en website: poort@vzwhsa.be
 
Dienstverlening:
De poort biedt hulp aan gezinnen met opvoedingsmoeilijkheden. Elke begeleiding moet goedgekeurd worden door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de jeugdrechtbank. Het Dagcentrum werkt zowel met de jongere (tss 6 en 18 jaar) als hun gezin en de school.
  
Extra:
Open: Schooldagen van 9.00u. tot 19.00u.
          Vakantiedagen van 9.00u. tot 17.00u.

Dienst Ruimtelijke ordening en huisvesting 

Adres: Maastrichterstraat 10
             3700 Tongeren
Telefoon: 012/39.02.08 (RO/huisvesting), 012/39.01.31(RO), 012/39.01.48 (RO), 012/39.02.81 (RO/bouwovertredingen), 012/39.01.30 (RO/planning), 012/29.02.63 (mobiliteit)
Fax.: 012/39.13.51
E-mail en website: danielle.starren@stadtongeren.be,              
                                   www.tongeren.be
Contactpersoon: Bart Hertigers (RO/huisvesting), Josly Tilkin (RO), Leo Bellefontaine (RO), Ine Baptist (R.O. + bouwovertredingen), Daniëlle Starren (planning/RO), Sarah Blomme (RO), Sabrina Dendas (huisvesting), Nadia Beumer (RO), Karel Janssens (Mobiliteit)
 
Dienstverlening:
1. Bouwvergunningen en bouwovertredingen
2. Verkavelingsvergunningen
3. delingen
4. Stedenbouwkundige inlichtingen en attesten
5. structuurplan - gewestplan-BPA’s-Ruimtelijke uitvoeringsplannen
6. Huisvestingspremies
7. leegstand - verkrotting - verwaarlozing
8. onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaringen
9. Mobiliteit
 
Extra:
1. Openingsuren:
=> Ma., di., en wo.: 8.30u. tot 12.00u. en 13u30 tot 17u00.
=> Do.: 8.30u. tot 12.00u. en 13.30u. tot 18.30u.
=> Vr.: 8u30 tot 12u00
=> Tijdens de maanden juli en augustus: dagelijks van 8.00 tot 12.30, Do.: ganse dag.

JAC St.-Truiden 

Adres: Minderbroederstraat 37
             3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/78.56.30
Fax.: 011/78.56.30
E-mail en website:jacsttruiden@cawtverschil.be                
                                   www.jaclimburg.be
Contactpersoon: Everaerts Lieve en Mieke Sourbron
 
Dienstverlening:
1. Eerste opvang van jongeren, ouders, leerkrachten en begeleiders met hun vragen.
2. Via een infotheek is er een uitgebreid informatie aanbod rond uiteenlopende maatschappelijke thema’s die aanleunen bij de leefwereld van de jongeren.
3. Je kan er terecht voor een luisterend oor of deskundig advies en je beslist zelf of het een éénmalig bezoek is of dat je meer gesprekken wil!
4. I.s.m. andere Limburgse JAC ’s wordt ingegaan op vormingsvragen gesteld door scholen, instellingen,… .
  
Extra:
1. Gratis, anoniem en zonder afspraak (bellen, schrijven of e-mailen kan ook).
2. Laagdrempelig, emancipatorisch en pluralistisch.
3. Openingsuren: (buiten de openingsuren ook op afspraak)
=> ma., woe. en vr.: 12.00u.tot 18.00u.
=> Nu ook online hulp via www.jaclimburg.be, “jac online”

JUUL 

Adres: Hasseltsesteenweg 444
             3700 Tongeren
Telefoon: 0474 905496
Fax.:
E-mail en website: info@kinderopvang-juul.be   www.kinderopvang-juul.be
Contactpersoon: Derwael Geert Verantwoordelijke kinderopvang

 Dienstverlening:
Juul is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en biedt 14 opvangplaatsen aan. Elk kind wordt begeleid op een pedagogisch verantwoorde manier. Samen met de verantwoordelijke en zijn medewerkster kunnen de kinderen zich op een zelfstandig, creatieve, sociale, emotionele en multiculturele wijze ontwikkelen en dit allemaal op hun eigen tempo.

Extra:
Openingsuren: Iedere weekdag van 6.30u tot 18.30u
Ook zaterdag opvang.
 

Kinderparadijs 

Adres: Gasthuisbosdreef 1C       Vrerenstraat 16
             3700 Tongeren                 3700 Tongeren
Telefoon: 012/80.02.63                 012/23.60.64
Contactpersoon: Matthijs Marleen
 
Dienstverlening:
1. Buitenschoolse kinderopvang
         - vanaf 2,5 jaar t/m 12 jaar
         - voorschools 
         - naschools
         - woensdagnamiddag
         - vakantiedagen
         - schoolvrije dagen
  
Extra:
Zaterdagopvang
Verruimde openingsuren
occasionele opvang
informatiepunt zorggebied Tongeren

De Mereltjes 

Adres: Hasseltsesteenweg 16
             3700 Tongeren
Telefoon: 012/23.70.26
Fax.: 012/23.37.06
Email: kinderopvang@mereltjes.be
Website : http://www.mereltjes.be
Contactpersoon: mevr. Kathleen Buysse
  

Vzw “De Mereltjes” is een organisatie voor kinderopvang waarin kinderen terecht kunnen vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool.

Hiervoor werd een structuur uitgebouwd met 3 organen :
• Kinderdagverblijf : vanaf 0 jaar tot en met schoolleeftijd
• Buitenschoolse opvang : vanaf schoolleeftijd tot en met einde basisschool (op verschillende locaties in Tongeren)
• Dienst voor onthaalouders: vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool Opvang door onthaalouder in de huiselijke omgeving en dit onder begeleiding van de dienstverantwoordelijke.
Wij streven naar een opvang waarin alle kinderen zonder onderscheid van etnische afkomst of godsdienstige overtuiging zich kunnen thuis voelen door het creëren van een veilig en kindvriendelijk klimaat.

Wij engageren ons om een optimaal pedagogische omgeving op te bouwen waarin volgende elementen voor ons waardevol zijn :
• Vertrouwen
• Duidelijke communicatie en afspraken
• Voortdurende vorming en bijscholing van de medewerkers
• Betrokkenheid van de ouders

-Prijs: Betalend volgens de wettelijke normen.
-Openingsuren: van 6.45u. tot 18.15u.
Flexibele opvang : van 6.30u tot 19.00u.
Occasionele opvang
 

Nuttige Adressen 

* VLAAMS OVERLEG BEWONERSBELANGEN
 Diksmuidelaan 50, 2600 Berchem
 03/366.30.15